6. září 2016

LEGISLATIVA ELEKTROKOL A ELEKTROKOLOBĚŽEK

V naší prodejně jsme již elektifikovali více než 300 kol a koloběžek. Je pochopitelné, že Vás naše zákazníky zajímá, zda s elektrokolem či elektrokoloběžkou můžete na veřejné komunikace a cyklostezky a jaký nejvyšší výkon můžeme na kolech a koloběžkách využívat. 
Na následujících řádcích přinášíme výtah z vyhlášky MDČR, jejíž aktualizace vyšla 1.1.2016LEGISLATIVA ELEKTROKOL A ELEKTROKOLOBĚŽEK

7. června 2016 v 17:03 | Svoboda |  EVBIKE
Stálou otázkou, která zajímá mnoho zákazníků je maximální povolený výkon a rychlost elektrokol.
Obecně se traduje, že u elektrokol je maximální povolený výkon 250W a omezení rychlosti na 25Km/h.
Jaká je pravda? Jaké vyjádření poskytlo ministerstvo dopravy?
Je důležité rozlišovat elektrokolo z výroby a kolo dodatečně vybavené pomocným motorem.

01.01.2016 vešla v platnost aktualizace evropské normy.
Co o elektrokolech a přestavbových sadách říká česká legislativa?
Vyhláška je s komentářem mluvčího Ministerstva dopravy ČR.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014, konkrétně část z přílohy č. 12, část C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků (tato pasáž se věnuje požadavkům na jízdní kola a koloběžky vybavené pomocným motorkem):

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1 a 2),
b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km/h a
f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

(mluvčí MD ČR)
Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle směrnice 2002/24/ES.

(mluvčí MD ČR)
Pokud dále píšeme jízdní kola znamená to samozřejmě i koloběžky.
Z výše uvedené legislativy mimo jiné plyne, že v ČR jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jehož výkon nepřesáhne 1 kW při zachování nejvyšší rychlosti 25 km/h. V důsledku toho, že jízdní kolo nepodléhá schvalování MD, je přímou povinností toho, kdo uvádí tyto výrobky na trh, garantovat plnění příslušné legislativy. Dodržování požadavků legislativy je plně na provozovateli předmětných vozidel.


Z vyhlášky vyplývá:
- kola mohou být vybavena motorem o výkonu až 1000W
- maximální konstrukční rychlost nepřesáhne 25 Km/h

1 komentář: